Om Salten Skov Laboratoriet

Feltstationens bygninger blev opført i 1954-55 og har oprindeligt fungeret som kommuneskole. Københavns Universitet overtog stedet i 1970 og ombyggede det til brug for undervisning og forskning. Feltstationen har et stort øvelseslokale, et kemilaboratorium, et foredragslokale og 2 mindre mødelokaler. Der er sengeplads til max. 32 personer.

Feltstationen ligger midt i det "jyske sø-højland", hvor terrænet er kuperet med mange søer, moser og vandløb. Indenfor kort radius ligger de klarvandede badesøer Almind og Slåen Sø. Himmelbjerget (147 m o.h.) ligger ca. 8 km øst for Salten Skov Feltstation.

Man skal være opmærksom på, at al færdsel i naturen i området er underlagt gældende naturbeskyttelseslove. Kontakt de relevante myndigheder og/eller personer ved tvivl.