Husregler for ophold på Salten Skov Feltlaboratorium

- Hold orden i og omkring bygningerne, jvf. Pjece om stationer, som hænger på opslagstavlen, og anvisninger givet af kursusleder(ne).

Indendørs

- Der er rygeforbud overalt indendørs inkl. på toiletter.
- Der må ikke medtages mad og drikkevarer i kemilokalerne.
- Gamle madrasser (i fyrrummet) kan anvendes udendørs, men ikke madrasser fra værelserne.
- Vis hensyn over for andre ikke at støje unødigt, især efter kl. 23.

Udendørs

- Vis hensyn over for andre ikke at støje unødigt, især efter kl. 23.
- Gæsteboligen og tilhørende have kan ikke benyttes af kursister eller lærere under kurser. 
- Der må IKKE samles træ i den nærliggende skov. Brug kun tørt brænde fra brændestabel (i haven).
- Brug kun grillkul i grillen og gå ikke fra en tændt grill.
- Containere bruges til alt affald; se detaljer på opslag i køkkenet.
- Private biler parkeres, så de ikke er til gene for tjenestebiler, varebiler og renovationsvogne.

Særlige hensyn ved færdsel i naturen

Vær påpasselig med ild (rygning og båltænding) - især i tørre perioder. Der kan periodevis være nedlagt forbud mod båltænding af hensyn til fare for skovbrande (kontakt Silkeborg politikreds i tvivlstilfælde). Det er ikke tilladt at flaskedykke i forbindelse med feltkurser. Der kræves gyldigt fisketegn og fiskekort til alt lystfiskeri i søer og vandløb. Laboratoriet er medlem af Silkeborg Lystfiskerforening og har derfor adgang til robåde i Almind og Slåen Sø.